• Vytvoření obchodní strategie
 • Definování distribučních kanálů
 • Obchodní a marketingové plány
 • Podpora při akvizici nových klientů
 • Aktivní správa portfolia klientů
 • Manažerské vzdělávání
 • Rozvoj obchodních a komunikačních dovedností
 • Adaptační plány a zapracování přímo v terénu
 • Obchodní snídaně, interaktivní semináře, konference
 • Headhunting
 • Executive Search
 • Assessment centra
 • Outsourcing HR služeb