Reference z recruitingových projektů

Se společností ETON Business Consulting jsme navázali spolupráci při obsazování několika nových manažerských pozic. Zahájení spolupráce proběhlo velmi profesionálně, jednání o jejích podmínkách také a následně se ve stejném duchu nesl i celý proces výběru nových zaměstnanců. Kritéria výběru zaměstnanců byla vždy velmi podrobně prodiskutována, v průběhu výběrových řízení jsme byli vždy informováni a kandidáti byli doprovázeni zprávou konzultanta, která zohledňovala požadavky na pozici a potenciál kandidátů. Obecně mohu říci, že jsme v jednotlivých výběrových řízeních byli se spolupracívždy spokojeni a získali díky ní nové kolegy do týmu.

Mgr. Petra Suchá, Personální ředitelka
Naše společnost MultiSport Benefit, s.r.o. se dynamicky rozvíjí, a proto hledáme do našeho obchodního týmu neustále nové posily na různých úrovních.
Jako dlouhodobého partnera v oblasti náboru nových zaměstnanců a následného rozvoje obchodního týmu jsme si vybrali společnost ETON Business Consulting, s.r.o.
Společnost ETON nás dlouhodobě zná, proto se dokáže vžít do našich potřeb a kandidátům dokáže zprostředkovat energii naší společnosti. Spolupráci hodnotíme jako velmi efektivní.

Hana Hásová, HR Business Partner

„Do Software602 jsme na začátku roku 2014 hledali schopné obchodníky pro Prahu. Jelikož jsem měl důvěru v Markétu a Martina, které jsem poznal již dříve, a vše jsme potřebovali vyřešit urychleně, rozhodl jsem se pro spolupráci s ETON Business Consulting. Assessment Centrum proběhlo již za 26 dní a vybrali jsme v něm 2 šikovné obchodníky. Spolupráce s ETON byla příkladná od samotného počátku až do konce. Mohu firmu s klidným svědomím doporučit a určitě se na ní obrátím v případě další potřeby výběru kvalitních lidí.

Antonín Drahovzal, obchodní ředitel Software602 a.s.

„Na veletrhu sportovních potřeb mne oslovila Markéta Borecká ze společnosti ETON. Povídali jsme si o možnostech rozvoje obchodu, což mne zaujalo. Následovala setkání v Praze a Žacléři, kde jsme se domluvili na spolupráci v oblasti vyhledání a výběru obchodníka, který by měl na starost celou ČR a oslovoval významné firmy s naším výrobkem – Zdravou lahví® z medicínského plastu nebo lahví s potiskem. Obchodnice Kateřina je velmi aktivní, oprášila spoustu starších kontaktů, vyhledává nové příležitosti a podařilo se jí uzavřít již několik větších obchodů. Na ETONu si vážíme především spolehlivé a vstřícné komunikace s Martinem Čubou a celým týmem a doporučujeme obrátit se na ně, pokud budete hledat nové lidi to týmu nebo potřebovat zvýšit obchodní výsledky.“

David Tomáš, jednatel R & B Mědílek s.r.o.

„Pro naši společnost WELCO hledáme obchodně-technické zástupce, kteří zároveň mají svářečskou praxi a jsou schopni předvést využití našeho sortimentu v praxi. Jelikož kombinace obchodu a svařování se ukazuje jako nesmírně těžká na nalezení schopného člověka a samotným se nám nedaří pozici obsadit, rozhodli jsme se tuto pozici zadat spol. ETON Business Consulting. Tým ETONu začal aktivně vyhledávat a oslovovat nejrůznější zdroje, vč. osobních návštěv v daném regionu (Praha a severní Čechy) a již nám představil kandidáty, z nichž jsme si vybrali, a nyní řešíme adaptaci a první schůzky v terénu. Doporučujeme spolupráci s ETONem pro jejich spolehlivost a ochotu kdykoli nám být nápomocní.“

Ing. Robert Hnátek, jednatel WELCO spol. s r.o.

„Do naší společnosti INTERNOVA jsme hledali obchodní zástupce s nářadím a nástroji. Přes kontakt na veletrhu jsem se zkontaktoval s Markétou Boreckou z ETONu a domluvili se na vyzkoušení spolupráce na hledání nových lidí pro nás. Od té doby pro nás tým ETONu v čele s Martinem Čubou uspořádal již 6 Assessment Center u nás v Uherském Brodě a vybrali jsme obchodní zástupce pro regiony Ostrava, Brno, Vysočina a nyní hledáme pro Prahu. Již 4 obchodní zástupci nalezení ETONem u nás fungují a aktivně je vede a podporuje v terénu Jan Moravec, který s nimi tráví čas na obchodních schůzkách a poskytuje jim konstruktivní zpěvnou vazbu v průběhu zapracování. V naší spolupráci určitě plánujeme dlouhodobě pokračovat.“

Petr Pávek, obchodní ředitel INTERNOVA – CZ GmbH, spol. s r.o.

„Ve Storyous jsme neměli nouzi o zájemce na pozici obchodníka, ale byl problém se všemi probrat a najít toho správného kandidáta. Markéta s Martinem nám představili efektivní způsob výběrového řízení, díky kterému se nám podařilo za pár hodin oddělit vhodné kandidáty od těch méně padnoucích a u některých prokouknout zásadní problém, který by jinak vyšel najevo až třeba po měsíci spolupráce. Navíc super profesionální a zároveň přátelský přístup Markéty na AC zajistil, že celý proces byl ve výsledku velmi příjemnou dopolední sešlostí. Markétě i Martinovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.“

Jana Šrámková, Business Development Storyous.com s.r.o.

„Více jak 6 měsíců jsme se neúspěšně snažili obsadit pozici obchodníka s on-line reklamou a vyzkoušeli jsme různé možnosti inzerce, LinkedIn, doporučení i vlastní kontakty. Na ETON konferenci jsme se seznámili s Markétou a Martinem z ETONu a domluvili se, že pro nás obchodníka vyhledají. Jsem rád, že mohu říct, že do 16 dnů od spuštění inzerce jsme v Assessment Centru vybrali nového kolegu do našeho obchodního týmu, který se ihned zapojil do obchodních aktivit.“

Ruda Ringelhán, jednatel, MeDitorial, s.r.o.

„Dobrý den všem, kteří náborujete, nebo se ucházíte o volnou pozici.
Mojí profesí bylo doposud obchodovat a vzdělávat v obchodě. Historicky jsem vedl poradenství firmám i jednotlivcům, byl systemickým koučem. Třicet let pracuji s lidmi a to jak klienty, tak obchodníky.

To, co jsem zažil v ETON Business Consulting jako uchazeč o pozici Country Managera pro zahraniční společnost, je pro mne velmi ojedinělou zkušeností.
Neznám v České republice vstřícnější a profesionálnější přístup v personální oblasti.
U Vás v ETONu je vše osobní, zodpovědné a pro obě strany nadstandardní.

Vážený ETONe a vážení v ETONu, moc Vám všem děkuji za spolupráci a za ojedinělý osobní i profesní zážitek.

S úctou, Josef Vlk

Josef Vlk (kandidát)

„Musím se přiznat, že AC jsem vždy vnímal jako stresující záležitost, jako nutné zlo. Ovšem AC od ETON Business Consulting si mne získalo hned z několika důvodů.

1) Naprosto profesionální přístup pana Martina Čuby a jeho kolegyň, a to od prvního telefonátu, přes pohovor, až po perfektní připravenost celého AC.
2) Všechna témata zcela odpovídala reálným situacím, se kterými můžu být konfrontován v praxi na dané pozici.
3) Atmosféra na setkání byla sice uvolněná a přátelská, přesto poskytovala dostatek možností ke zhodnocení účastníků.
4) AC bylo perfektně vytěženo – trvalo 3 hodiny, během kterých jsme však prošli celou řadou skupinových, individuálních úkolů, včetně několika testů. 

Tohle bylo AC, které opravdu může zhodnotit uchazeče tak, jak si zadavatel přeje.
Děkuji tímto celému týmu EBC za příležitost a za skvělou zkušenost!

S pozdravem Martin Kurc“

Martin Kurc (kandidát)


„Vážená paní Vidal,

chci Vám poděkovat za zprostředkování kontaktu s panem Drahovzalem ze Software602. Za poměrně krátkou dobu jsme dospěli ke shodě a v současnosti již vyřizujeme formality týkající se mého nástupu.

Společně s Martinem Čubou jste mi vrátili důvěru k prostředí HR, která se na základě mých dlouhodobých zkušeností z pozice uchazeče i zaměstnavatele postupně vytrácela (čest výjimkám).

S takovou mírou profesionality, jako u ETON Business Consulting, jsem se v této oblasti ještě nesetkal, proto se moc těším na další spolupráci. Váš přístup posílil i moji důvěru v Software602 a přispěl k rychlému přehodnocení mých budoucích plánů.

Přeji Vám hodně dalších úspěchů a těším se, že se budeme pracovně setkávat.

S pozdravem,
Tomáš Keszeli“

Mgr. Tomáš Keszeli (kandidát)

„Vážená paní Marešová,

dovolte, abych Vám touto cestou poděkovala za průběh a organizaci výběrového řízení, který jsem u Vás absolvovala při hledání pracovní pozice. Bylo mi velkým potěšením, že jsem se mohla osobně setkat a poznat profesionálně jednající zástupce firmy ETON Business Consulting. Vážím si nejen této profesionality ale především nesmírně empatického a lidského přístupu, kterým jste mne vždy obohatila a povzbudila v dalších krocích. Dokázala jste vytvořit neformální atmosféru, která lidem otevírá duši. I když celý proces výběrového řízení dopadl pro mne kladně, novou pracovní pozici jsem nemohla přijmout. Ráda bych však zůstala i nadále s ETON Business Consulting v kontaktu pro případnou další spolupráci.

Přeji všem zaměstnancům firmy hodně úspěchů.

S úctou a pozdravem,
Zuzana Dubská“

Mgr. Zuzana Dubská, MBA (kandidátka)


„Se společností ETON Business Consulting jsem nadmíru spokojená. 
Jejich komunikace je na velmi vysoké úrovni. Klientovi naslouchají a jde vidět, že jim na lidech opravdu záleží. Velké díky patří hlavně Marcele Marešové, která se mnou absolvovala celý náborový proces a věnovala svůj čas, aby pro mě našla opravdu vhodné pracovní místo.”

Veronika Reková (Kandidát)

„Dobrý den, Bc. Aleno Ripelová,

rád bych Vám poděkoval za rychlý proces výběrového řízení a za Vaše pracovní nasazení. Mohu konstatovat, že obě naše schůzky byly velice příjemné, zejména oceňuji přátelskou atmosféru a doplňující otázky během závěrečného kola výběrového řízení, kdy jsem měl možnost setkat se přímo s majitelem společnosti. Právě díky Vašim doplňujicím otázkám jsem odcházel s pocitem, že jsem nezapomněl na žádné důležité informace a celkově to ve mne zanechalo pozitivní dojem.
S pozdravem, Bc. Tomáš Havlíček“

Tomáš Havlíček (Kandidát)

„Milá paní Marešová,

chtěla bych Vám moc poděkovat za dnešní úžasný rozhovor!! Pro mne osobně to byl neuvěřitelný náboj….plný sluníčka :-). Ještě jednou bych Vám také chtěla poděkovat za Vaši ochotu a pochopení, že jste na mne počkala i po skončení Vaší pracovní doby. Velice si Vážím Vašeho profesionálního a zároveň lidského přístupu, jakým Vy osobně firmu ETON Bussiness Consulting prezentujete!!!!   Přeji Vám hezký večer, zítra příjemný den a na další komunikaci s Vámi se těší Darja Navrátilová“

Darja Navrátilová (kandidátka)

„Paní Borecká, paní Marešová,

děkuji Vám za skvělou komunikaci a příležitosti pohovorů. Kontaktuji Vás abych Vám oznámil, že jsem tento týden přijal pracovní nabídku. Chtěl bych Vám tímto poděkovat a popřát mnoho úspěchů ve Vaší pracovní činnosti, stejně tak jako v osobním životě. Musím říct, že po dobu několika měsíců hledání práce jste byly jedny z nejlepších HR kontaktů, se kterými jsem spolupracoval. Rychlost, přesnost, jasná a vstřícná komunikace. Děkuji.“

Vladimír Matěna (kandidát)

Pro náš obědový portál Lunchtime.cz jsme potřebovali vyhledat obchodníka pro Prahu. S Markétou a Martinem se známe z ETON konference, Martin nám také pomáhal nastavit systém vedení obchodníků ve firmě. Za 23 dní od zahájení výběrového procesu nám kolegové z ETON Business Consulting v Assesment Centru představili 6 uchazečů. Obchodníka jsme vybrali dobře, za 2 měsíce se stal nejproduktivnějším členem našeho týmu a již se nám v této krátké době vrátily náklady vynaložené na výběrový proces. Proto také s ETONem začínáme hledat další 2 obchodníky pro Prahu a Plzeňský a Karlovarský kraj. Vyhledání a výběr obchodníka od ETONu doporučuji všem, kdo sami nemají čas či zkušenost s novými metodami výběru a chtějí rychle získat produktivního a skvěle prověřeného člena obchodního týmu.
Igor Třeslín, zakladatel a jednatel Lunchtime.cz s.r.o.
V prosinci 2013 jsem se zúčastnil výběrového řízení vedeného společností ETON. Celý proces byl rozdělen na tři fáze. V prvním kole proběhl pohovor se slečnou Markétou Boreckou, zastupující právě ETON. Pohovor byl veden velmi profesionálně a oba jsme se dozvěděli vše podstatné. Druhé kolo bylo formou assessment centra vedeného opět slečnou Boreckou, již s účastí vybraných lidí z firmy. Opět mohu jen pochválit profesionalitu a efektivitu tohoto kola. Vše dávalo z mého pohledu smysl a nesetkal jsem se se zbytečnými „prostoji“. Třetí a poslední kolo bylo vedeno již samotným generálním ředitelem a týkalo se pouze nástupních podmínek do společnosti.
Celý proces výběru hodnotím velmi kladně a profesionálně. Co je ale pro mne největším překvapením a přínosem je následná spolupráce mého vedení a společnosti ETON. Celý proces neskončil mým přijetím do společnosti, ale začala tím jen další fáze naší vzájemné spolupráce. Nyní společně pracujeme na mém zapracování, vzdělávání a růstu na dané pozici i ve společnosti.
Petr Staškevič, obchodník Lunchtime.cz
„Výběrové řízení ve společnosti MeDitorial proběhlo velmi otevřenou formou v přátelské atmosféře, což ostatně odráží i náladu, která v týmu MeDitorialu panuje. Výběrové řízení sice probíhalo standardním způsobem, ale obešlo se bez nadbytečných dovednostních aktivit a úkolů, které jsou dnes nedílnou součástí většiny pohovorů. Zatím můžu říct, že jsem v MeDitorial naprosto spokojen. Skvělá parta lidí, přátelský přístup a rozhodně zajímavá náplň práce. Mám rád činnosti, které mě rozvíjejí, což se v MeDitorial zatím děje – mám se stále co učit. První úspěchy už se snad dostavují, schyluje se k několika zajímavým kontraktům, tak snad to dobře dopadne a budu firmě přínosem!“
Jan Pastor, úspěšný kandidát pro MeDitorial, s.r.o.

„Poté, co nám ze zdravotních důvodu nečekaně skončil obchodník v jednom z regionů, jsme tuto situaci potřebovali nutně řešit. Vzhledem k mé spokojené účasti na konferenci pořádané společností ETON Business Consulting jsme zkontaktovali  Markétou Boreckou s Martinem Čubou právě ze společnosti ETON BC a domluvili se na spolupráci při hledání nového kolegy. Vše zdárně proběhlo v rychlém tempu a za 20 dní od spuštění procesu hledání (kdy procesem prošlo 74 zájemců) jsme v Assessment Centru u nás ve Slavičíně společně vybrali nového obchodníka do našeho týmu. Věřím, že nám svižně a trochu netradičně vedené AC a konzultace s přáteli z ETON BC pomohlo vybrat správně.“

 Josef Klapal, obchodní ředitel HOPA CZ, s.r.o.

Reference z rozvoje a vedení obchodu

CASE STUDY: FINANČNÍ SPRÁVCI

Situace
Obchod ve společnosti Finanční Správci nerostl tak, jak manažer firmy očekával. Přestože byla znát velká snaha, společnost nebyla pro další nové kolegy dostatečně atraktivní. Nebyly stanoveny strategické cíle ani konkrétní obchodní a personální postupy, jak těchto cílů dosáhnout. Obrat stagnoval.

Řešení
Nejprve jsme se společně s kolegy zaměřili na formulování vizí a klíčových strategií rozvoje společnosti. Stanovili jsme si konkrétní cíle a postupy, jak těchto cílů dosáhnout. Stanovili jsme si přesnou obchodní strategii a distribuční politiku. Definovali jsme si finanční plán společnosti s cílem mít náklady i výnosy pod kontrolou. Popsali jsme si klíčové obchodní procesy, abychom uměli získávat nové klienty a obchod u stávajících klientů rostl. Obrat tak začal významně růst. Stanovili jsme si jasnou personální strategii a taktiky náboru, výběru i adaptace nových kolegů. Společnosti se začal dařit nábor, získala nové obchodníky i obchodní manažery i v jiných regionech, než doposud působila. V rámci firmy vznikla Manažerská a Obchodní akademie. Marketing společnosti začal být předvídatelný, je jasně stanoven plán marketingové komunikace na celý rok dopředu. Všechny postupy a procesy jsou srozumitelně popsány v knize Strategie 2020, firma je zorganizována a může tak jednoduše budovat další pobočky.

Výsledek
Obrat společnosti ve 2. pololetí roku 2016 vzrostl oproti stejnému období roku 2015 o 35 %. V prvním čtvrtletí 2017 vzrostl oproti stejnému období roku 2016 o 76 %. Společnosti se během několika měsíců podařilo získat 8 nových produktivních obchodníků a obchodních manažerů.

„Školení s panem Ing. Čubou bylo pro mne osobně i pro podnik LUKAS přínosné. Děkuji zejména za fundovaný a osobní přístup k problematice poradenství s řízením podniku „majitelským“ způsobem. I další jednání s panem Ing. Čubou byla velmi profesionální, konkrétní,  bez zbytečného zabíhání mimo dané téma konzultace a zároveň fundované co do hloubky a kvality poskytnutých rad a námětů. Považuji pana Ing. Čubu i jeho firmu ETON za odborníky na personální a podnikové řízení a doporučuji spolupráci s firmou ETON i dalším podnikům v ČR.“

Ing. Tomáš Peták, prokurista a obchodní ředitel LUKAS CZ spol. s r.o.

„Martin a Markéta z ETONu nám v prvních měsících pomohli s vybudováním obchodního týmu i jeho rozjezdem. Zpočátku jsme měli ve spolupráci i její výsledný efekt nedůvěru, nicméně již samotný nábor a výběr, který zastřešovala Markéta, probíhal natolik profesionálně, že se naše obavy rychle rozplynuly.

Velmi přínosné bylo zejména finálové Assessment Centrum (AC), kde nám ETON představil předvybrané kandidáty, jejichž dovednosti jsme měli v rámci AC možnost mezi sebou porovnat a ověřit si potenciál budoucích obchodníků formou prakticky zaměřených úloh. 

Před začátkem spolupráce s ETONem jsme měli 1 obchodníka, nyní máme 4 a 1 obchodní referentku.

Martin nám pomohl s nastavením systému vedení a řízení obchodníků i s jejich adaptací v prvních týdnech, aby byli v praxi úspěšní. Společně jsme nastavili systém jejich odměňování, práci s obchodními cíli i systém plánování jednotlivých obchodních aktivit. Nastavili jsme celý obchodní proces od vyhledávání potenciálních klientů až po zpracování klientských řešení a dotahování rozjednaných obchodních případů. Obchodníci přesně ví, co mají dělat, kde a jakým způsobem získávat nové klienty, jak si domlouvat schůzky a vést úspěšná obchodní jednání. Své odpovědnosti mají jasně definované a pracují systematicky a to vždy ve spolupráci a pod vedením Martina.

Přestože jsme spolupráci s nováčky začali v červnu, již nyní koncem srpna máme od zcela nových klientů prostřednictvím nového obchodního týmu první objednávky.“

Ing. Pavel Houser, Ph.D., ředitel společnosti AITOM

Situace k řešení:
Ve společnosti Omnitron došlo k meziročnímu poklesu obratu o více než polovinu. Obchodní tým nebyl produktivní a motivovaný k aktivnímu obchodu. Atmosféra ve firmě nebyla motivující.

Řešení:
Zastavili jsme pokles obratu, společnost ve svých výsledcích opět roste. Obchodní tým jsme personálně posílili. Zavedli jsme systém vedení a řízení obchodníků, práce obchodního týmu je systematická. Nastavili jsme nový odměňovací systém motivující obchodníky a přijatelný pro společnost. Dochází k pravidelnému plánování a realizování obchodních aktivit. Stávající klienti jsou systematicky kontaktováni, noví klienti vyhledáváni dle zavedené segmentace. Výsledky obchodních jednání jsou pravidelně vyhodnocovány, obchodníci si nastavují další následné kroky směřující k získání zakázky. Formou tréninků přímo při práci jsme zvýšili obchodní výsledky obchodníků i jejich kompetentnost. Obchodníci dostávají rozvojovou zpětnou vazbu. Atmosféra ve firmě podporuje dosahování plánovaných cílů a majitel společnosti má více času.

„Martin se po příchodu do Omnitronu podílel na rostoucím obratu ve 4. kvartále 2013 a dosažení meziročního nárůstu  obratu za 4. kvartál 2013 o 16 %. Ve své práci spojuje dobrou znalost teorie, praktické zkušenosti manažera a dovede lidi přimět k výkonu, správně objevil silné i slabé stránky, příležitosti i ohrožení Omnitronu. Přinesl spoustu pozitivní a tvůrčí energie a odhodlání vše negativní změnit na pozitivní. Našel jsem v něm pomocníka, který vždy hledá způsob, jak něco zlepšit, zvládnout, uskutečnit a nikdy neslyším výmluvy, proč to nejde. Dovede s přiměřenou sebereflexí a přiměřenou kritikou posuzovat rozhodnutí, nepochybuje o tom, že je třeba pracovníky na všech úrovních přimět k produkci. Obrovský přínos Martina je v zavedení nového přístupu ve výběru nových pracovníků a Assessment Centra pro výběr lidí. Má moji naprostou důvěru, že nikdy nepůjde proti mně.“

Ing. Jiří Kapitán, majitel a výkonný ředitel OMNITRON, s.r.o.

„Martin Čuba was as Member of the Board of Directors of ČSOB Building Savings Bank responsible for daily management of the sales channels. Martin proved to be a very good sales coach and he could bring the performance of the agent network and the sales staff in the ČSOB bank branches to a very high level.

Martin’s dynamism, leadership and collegial approach contributed to his succes within the ČSOB Financial Group. Hence I can only recommend Martin ČUba for all kind of managerial positions where these competences are considered as important.“

Evert Vandenbussche, Chairman of the Supervisory Board of ČSOB Building Savings Bank, Member of the Board of Directors of ČSOB Bank

„Martinovou hlavnou náplňou práce bolo:

Kvalifikované a včasné navrhovanie plánov produkcie obchodnej siete, stanovenie termínov ich plnenia, kontrolovanie ich plnenia, koordinovanie činnosti celej obchodnej siete, vypracovanie provízneho systému externej a internej obchodnej siete, zostavovanie organizačnej štruktúry obchodnej siete a zodpovednosť za jej funkčnosť, zodpovednosť za realizáciu kontrolnej činnosti v koncepcii kvality poradenstva a certifikácie klientskych pracovníkov banky a obchodnej sietí, navrhovanie plánu rozvoja obchodnej sietí a v zmysle koncepcie vzdelávania a rozvoja, kontrola realizície školení u kooperačných obchodných partnerov v obchodnej sieti, zodpovednosť za zostavovanie návrhu plánu personálnych, mzdových a investičných nákladov v rámci svojej pôsobnosti a jeho dodržavanie, zostavovanie návrhov strategického plánu rozvoja spoločnosti; priame riadenie ním riadených riaditeľov úsekov, zamestnancov referátu koordinácie obchodnej siete a regionálnych riaditeľov.

Prácu vykonával zodpovedne a svedomito. Martin Čuba je mimoriadne akčný, vytrvalý a flexibilný manažér, s orientáciou na výkon a produkciu. S entuziasmom sebe vlastným angažovaně prijímal nové úlohy a výzvy. Menovaný úspešně vykonal množstvo náročných úloh po dobu svojho pôsobenia nielen v ČSOB Stavebnej sporiteľni, ale aj v rámci Finančnej skupiny ČSOB na Slovensku, so zameraním na rozvoj zručností, koučing, vzdelávanie a tréningy.“

Ing. Ľubomír Kováčik, Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.

Reference ze vzdělávacích a rozvojových projektů

S průběhem semináře jsem byla velice spokojená. Jako začínající uživatel Linkedin jsem dostala informace, které mi umožnily nastavit využívání aplikace efektivním způsobem, aniž bych musela používat metodu pokus-omyl. Ocenila jsem typy z praxe a „vychytávky“, na které by normální uživatel jen těžko přicházel. A velice oceňuji profesionalitu kolegyň, které seminář vedly.“

Olga Gruntová, HR Specialist/Payroll Accountant ve společnosti Safina, a.s.

„16. prosince 2015 jsem se s kolegyněmi a kolegou z Česko-německé obchodní a průmyslové komory zúčastnila interaktivního semináře „Profesní sociální síť LinkedIn“ pod vedením lektorek ze společnosti ETON – Ing. Marcely Marešové a Markéty Borecké, Ph.D. Seminář byl „ušitý na míru“ přesně naším potřebám. Už předem jsme se s lektorkami domluvili, že si připravíme veškeré podklady potřebné ke zřízení profilu a v rámci semináře profil rovnou založíme. Ze semináře jsem byla nadšena. Lektorky měly připravenou profesionální prezentaci, která výklad skvěle doplňovala obrazovým materiálem a zajímavými ukázkami. V druhé části jsme přešli do „praxe“ a za asistence obou lektorek jsme založili firemní stránku. Bylo skvělé, že jsem se na vše mohla okamžitě zeptat a vyzkoušet různé možnosti vkládání textů a obrázků. Velmi jsem ocenila možnost, obrátit se na Marcelu Marešovou i v následujících dnech, kdy jsem zahájila oficiální vkládání příspěvků na naši stránku. Díky jejím radám, užitečným tipům a celkové psychické podpoře, jsem se vyhnula „začátečnickým chybám“ a jsem jí za to moc vděčná. Nyní LinkedIn využívám téměř denně a vidím, jak se rozšiřuje síť mých osobních kontaktů i dalších uživatelů sledujících náš firemní profil. Dokonce už radím kolegům a přátelům, kteří si profil teprve zakládají.

Díky za pomoc a povzbuzení!“

Mgr. Ivana Barková, Komunikace a public affairs, Česko-německá obchodní a průmyslová komora

„Vážený pane Čubo,

dovoluji si Vám za sebe i Ing. Dagmar Zelovou poděkovat za velice přínosnou přednášku o efektivní komunikaci. Vaše přednáška nám připomněla, jak je důležité více naslouchat než mluvit, snažit se více o porozumění druhého než tvrdohlavé prosazování vlastního názoru a zároveň ukázala nezbytnost vytváření týmového ducha pro budování jakékoli firmy. Děkuji a přeji mnoho dalších úspěchů.“
Mgr. Tomáš Prejda, jednatel, 3+kk, s.r.o.

„Seminář mi přinesl nové informace o tom, co je na síti Linked-in možné a nemožné, zajímala mě hlavně možnost správy firemního profilu, k tomu jsem potřebné informace dostala. Svůj osobní profil jsem si na základě semináře už také trošku upravila, nebylo ale moc času, takže zásadní změna teprve přijde :). Zatím rozšiřuji síť kontaktů, které si začnu dle rad ze semináře třídit a štítkovat. Jsem ráda, že jsem se semináře zúčastnila, prezentující slečny to měly moc hezky připravené a bylo to milé povídání.“

Lucie Pospíšilová M. A., vedoucí provozu, Emons Spedice s. r. o.

„Ahoj Martine,

tvoje školení bylo perfektní. Moc se nám líbily příklady z praxe i tvůj způsob příjemné a méně formální prezentace. Doslova to vlilo novou energii do naší práce. Z mého pohledu to zcela splnilo očekávání. Ještě jednou za nás všechny děkuji a těším se na další spolupráci.“

Jan Oškrdal, obchodní ředitel, MeDitorial, s.r.o.

„Děkuji Vám, Martine, za včerejší příjemné telefonování. I díky Vaší energii, která mě dobíjela a dodávala mi chuť a víru, jsme domluvili obchodní schůzky i u firem, kde to pro mě bylo dříve velmi těžké.“

Ing. Hana Kozáková, Account Manager, MultiSport Benefit, s.r.o.

„Poznatky ze semináře zaměřeného na telefonické sjednávání schůzek a obchodní jednání byly natolik konkrétní, že jsme je ihned 2. den byli schopni zavést do praxe. Nyní jsme efektivnější v získávání nových spokojených klientů.“

František Boudný, jednatel a obchodní manažer, PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o.

„Seminář Efektivní prodejní jednání pro mě nebyl ani tak seminář jako spíš příjemné posezení a jsem ráda, že seminář vedl pan Martin, který má praxi v obchodě, a ne žádný teoretik, který problematiku zná jen z knih a seminářů. Pro sebe si ze semináře odnáším hlavně to, jak vhodně volit slova a věty při telefonování a vlastně i to, jak telefonování zařadit do svého pracovního týdne.“

Kateřina Nejedlá, obchodní zástupce společnosti HOPA CZ

Obchodní snídaně byla inspirující. Bylo velmi přínosné, že jsme každý byl z úplně odlišné oblasti a s jinými starostmi. Velmi rychle jsme však našli společná témata. Vhodný a šikovný obchodník je pro většinu společností klíčová profese, možná i jedna z těch nejdůležitějších. V bezprostřední a milé atmosféře jsme spolu s Markétou, Martinem a dalšími kolegy nalezli spoustu inspirativních řešení.“

Markéta Hegerová, personální ředitelka společnosti Medifin a.s.

„Dobrý deň, chcela by som Vám poďakovať za možnosť absolvovať včerajší seminár s Markétou. Najskôr ma veľmi prekvapil časový rozsah, nakoľko takáto dĺžka seminára môže človeka odradiť a zvyčajne nemá nič spoločné s kvalitou a nie to ešte s nejakým prínosom. To však v žiadnom prípade nebol prípad včerajšieho seminára. Markéta je veľmi trpezlivá, milá a ochotná pomôcť každému! Žiadna minúta nebola zbytočná a každá informácia bola prínosná. Ukázala nám ako sa na všetko pozerať z druhej strany, zo strany personalistu, ktorý potrebuje skôr zaujať a nie presviedčať ako sa väčšina uchádzačov domnieva. Naozaj veľmi dobrá skúsenosť. Nakoľko sa dnes za kvalitu platí, na čo však doplácajú najviac práve tí, ktorí by si ho nemohli dovoliť.“

Júlia Butková

 

Trénink v obchodních dovednostech byl pro náš obchodní tým jedním ze střípků, který byl nedocenitelný. Mnoho příběhů a příkladů z více než 15leté obchodní praxe pana Čuby společně s jeho aktivní osobností jak baviče, tak opravdu toho, kdo má zájem Vám pomoct, bylo jedním ze základních kamenů, jak posunout vnímání obchodu mezi našimi lidmi na jinou úroveň.”

Ondřej Vodák, Key Account Manager v organizaci AIESEC, Praha

„Školení bylo dobře připravené a díky zapojení účastníků přinášelo zajímavé diskuse a sdílení různých pohledů. Byly patrné i bohaté zkušenosti školitele a dobrá schopnost předávat je dál. Doporučil bych toto školení každému, kdo chce budovat nový nebo lépe rozvíjet stávající tým obchodníků.“

Ing. Martin Solnička, jednatel, Fresh Garden s.r.o., provozovatel portálu more-financi.cz

„Obchodní školení pod vedením Martina Čuby pro mě bylo velmi přínosné a inspirativní. Přineslo zcela nový pohled na řešení problémů mé vlastní společnosti – nutný pohled ‚out of the box‘.“

Mgr. Tomáš Rašner, jednatel Studenta Media s.r.o., vydavatel časopisu Studenta, provozovatel portálu studenta.cz, jizdomat.cz

„Seminář byl excelentní! Zajímavé poznatky z profesionální praxe, které mi ‚otevřely oči‘ pro nové možnosti získaní obchodních zástupců. Žádná teorie, maximální přínos a výborné zpracované materiály.“

Mgr. Tomáš Sladký, jednatel, HYTOS group, s.r.o., provozovatel portálu ebarter.cz

„Seminár splnil moje očakávania ohľadne náboru a výberu obchodníkov. Martin Čuba ho viedol velmi interaktivnym a praktickým štylom. Možem doporučit iným záujemcom.“

Mgr. Michal Kyselica, jednatel, Webovia s.r.o.

„Seminář Jak vybudovat úspěšný obchodní tým byl pro mě velice přínosný v pozici, kdy řešíme, jak na obchodování našich služeb. Interaktivitu a možnost diskuze nad konkrétními tématy ze života obchodních týmů, stejně jako velké praktické zkušenosti a rozhled lektora Martina Čuby velice oceňuji. Seminář mohu jen doporučit.“

Michal Zwinger, provozovatel portálu Rozečti.se

„Ještě jednou děkuji za zajímavý seminář o budování obchodního týmu. Pomohlo mi to uspořádat si a doplnit své dosavadní znalosti a postupy.“

Ing. Roman Polma, obchodní ředitel, DC GROUP spol. s r.o.

„Jsem rád, že jsem se mohl účastnit této zajímavé tematické akce. Díky otevřené diskusi jsem získal další pohledy na tuto problematiku.“

Petr Štěpka, MCTS, MCITP, divizní ředitel, TITIO s.r.o.

„Velmi inspirující a přínosná debata – no a abych neopomněla tu snídani… prostě mňam :)“

Mgr. Alexandra Pálková

„Setkání pro mě bylo přínosem v seznámení se s novými a zajímavými lidmi, získání užitečných informací a inspirace. Je skvělé, že existuje takové místo, kde jsem zjistila, že na ‚to nejsem sama‘ a že i já mohu někomu předat něco ze sebe a třeba někomu pomoci – tleskám zakladatelům :)“

Hana Jenšíková

Snídaně byla pro mě přínosná, protože se jednalo o setkání a výměnu zkušeností lidí z různých oborů, kteří hledají obchodníky. Načerpala jsem inspiraci pro nábory obchodníků na základě jejich praktických zkušeností. Oceňuji neformální přístup moderátora i aktivní zapojení všech přítomných.“

PhDr. Ludmila Prachařová, HR manager, AAABYTY.CZ a.s.

Obchodní snídaně s partnery ETON Business Consulting a Martinem Čubou byla příjemným začátkem pracovního dne. Ještě důležitější však bylo, že jsem si odnesl nové nápady a inspiraci v oblasti, kterou jsem již považoval za vytěženou a bez dalších možností. ETON mi zkrátka otevřel oči a rozšířil obzory. Děkuji.“

Miroslav Kucharský, jednatel, NeoEmpiria s.r.o.

„Seminář je bezesporu přínosem pro všechny, kteří si chtějí v dané problematice rozšířit obzory. Hlavně díky zapojení všech účastníků a zpětné vazbě jak ze strany pana Čuby, tak debatujících.“

Ladislav Kratochvíl