Telefon2Jak odpovědět neúspěšnému žadateli o práci?

6. října 2011

 

Manažer obchodního týmu musí mnohdy řešit i záležitosti, které mu nejsou osobně příjemné. Raději by sděloval pouze pozitivní zprávy. To však bohužel nemusí být vždy možné. Jak tedy odmítnout žadatele, který není pro námi hledanou pozici vhodný?

Forma odmítnutí

Pokud se žadatel zúčastnil (na základě zaslaného CV a motivačního dopisu) dalších kol výběrového řízení nebo minimálně výběrového pohovoru, měli bychom mu odpovědět vždy osobně, nejčastěji prostřednictvím telefonu. Pouze v případě, kdy jsme byli jen v písemném kontaktu (rozhodli jsme se kandidáta odmítnout např. po přečtení CV), můžeme zvolit e-mail nebo dopis. Je však důležité, aby i tato forma byla dostatečně osobní a nejednalo se pouze o strojový dopis s univerzálním oslovením. A to i v případě, že používáme automatizovaný systém pro základní výběr. Cílem je, aby kandidát nabyl pocitu profesionálního jednání, přestože práci u naší společnosti nezískal.

Obsah odmítnutí

V úvodu bychom měli žadateli poděkovat za jeho účast ve výběrovém řízení. Následně sdělit své rozhodnutí, příp. rozhodnutí týmu, který se na výběru podílel spolu s námi. Nedoporučuje se napřímo hovořit o tom, že kandidát neuspěl. Lze volit spíše slova ve stylu „dali jsme přednost jinému kandidátovi, jehož profil více odpovídal našim nárokům kladeným na hledanou pozici“. Ke zvážení manažera je poskytnutí krátké zpětné vazby, jejíž součástí je i pochválení kandidáta. To může být důležité pro jeho povzbuzení při dalším hledání. Pokud se pro zpětnou vazbu rozhodneme, počet sdělených pozitivních dojmů by měl mírně převýšit počet dojmů negativních. Můžeme kandidátovi také sdělit, že bychom si jeho údaje ponechali pro případ, že budeme v budoucnu vypisovat výběrové řízení na pozici, která by více odpovídala jeho profilu a zaměření. Na konci rozhovorupopřejeme mnoho úspěchů. Takovýto telefonát nezabere více než 2 minuty.

Příklad telefonátu z praxe

„ETON Business Consulting, Martin Kubeš, dobrý den, pane Novotný. Děkuji Vám za účast ve výběrovém řízení na pozici XY v naší společnosti. Pravděpodobně pro Vás nemám dobrou zprávu, při obsazování pozice jsme dali přednost jinému kandidátovi, jehož profil více odpovídal našim nárokům kladeným na hledanou pozici.
Vzhledem k tomu, že jste naší společnosti věnoval určitý čas, rád bych Vám také poskytl krátkou zpětnou vazbu,
jak jste na nás působil.
Čeho jsme si všimli dobrého: působíte jako člověk, který je velice rozvážný, v odborné problematice působíte zdatně, …
Co bychom z našeho pohledu doporučili ke zlepšení: možná větší důraznost v projevu, více naslouchání kolegům při diskusi, …
Ještě jednou děkuji za Vaši účast a do budoucna Vám přeji mnoho úspěchů. Na shledanou.“

Osobní zkušenost

Kandidát ve většině případů, přestože je odmítnut, za takovýto telefonát poděkuje. Často totiž mívá špatné zkušenosti. Stále se najdou společnosti, které se buď vůbec neozvou, nebo jsou v poskytnutí odpovědi příliš neosobní. To vše může dobrý manažer obrátit ve svou konkurenční výhodu. Nakonec získá i dobrý pocit z profesionálního jednání.

 ~ Martin Čuba