SEMINÁŘ PRO MAJITELE FIREM A OBCHODNÍ MANAŽERY

Obsah kurzu:

Promyšlený podnikatelský plán je nezbytným předpokladem úspěšného vedení konkrétní společnosti. Jedná se o formu cestovní mapy, která všem zainteresovaným sděluje, jaké jsou naše strategické cíle a že mají reálný základ. Významným způsobem usnadňuje získávání nových spolupracovníků. Našim obchodníkům dává jistotu, že pracují ve správné společnosti, že víme, kam jdeme, čeho chceme společně dosáhnout, čím se na trhu odlišit a jak zaujmout a udržet naše klienty. Vlastníkům společnosti pak umožňuje její efektivní řízení a dosahování vytčených cílů. Prostřednictvím podnikatelského plánu prokazujeme, že víme, jak svých cílů dosáhnout.
Obecným cílem tohoto semináře je pomoci majitelům firem nebo manažerům obchodních týmů vybudovat dlouhodobě úspěšný tým produktivních obchodníků v kontextu jasně nastaveného fungování celé společnosti. Seminář klade maximální důraz na využitelnost získaných poznatků v praxi. 

Program semináře:

 • Vize, mise a cíle vlastníků společnosti
 • Podnikatelský plán a jeho části
 • Obchodní a finanční plán
 • Obchodní strategie
 • Distribuční strategie
 • Plán marketingové komunikace
 • Personální strategie a potřeba lidských zdrojů
 • Realizační projektový plán
 • Hlavní předpoklady úspěšnosti realizace plánu a nejčastější chyby při jeho realizaci
 • Případová studie z praxe

Pro koho je seminář určen:

 • Majitelé a ředitelé firem
 • Obchodní ředitelé
 • Regionální a oblastní ředitelé
 • Manažeři obchodních týmů

Co mi seminář přinese?

 • Určení si směru společnosti, její vize a měřitelných cílů
 • Vydefinování realizační strategii a akčního plánu opatření, které povedou k vytyčeným cílům
 • Dosažení naplánovaných výnosů a zisků
 • Certifikát potvrzující získané dovednosti

Termín: Dle dohody

Lektor: Ing. Martin Čuba

Místo konání: Karla Engliše 2, Praha 5

Cena: 3 750 Kč (+ 21% DPH)

Přihláška: