Jak poskytnout zpětnou vazbu efektivně

Někteří manažeři nevědí, jak zpětnou vazbu správně poskytnout, nejsou si jistí, co a jakým způsobem říci. Zpětná vazba by přitom měla být poskytována při plnění každého důležitějšího úkolu a v krátké neformální podobě je obsažena v každodenní komunikaci mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným. Spolupráce s útvarem interní komunikace bývá v takovýchto případech efektivní a může být konkurenční výhodou dané firmy.

Jak zapojit stávající obchodníky do systému získávání nováčků

Manažer obchodního týmu se může při náboru setkat se situací, kdy jeho stávající obchodníci získávání nováčků příliš nepodporují. Vidí ve svých nových kolezích konkurenci a mohou se cítit ohroženi. Jak lze tomuto stavu předejít?

Co klienti postrádají

Nedostatečná analýza klientských potřeb je špatným východiskem pro další fáze prodejního jednání, zejména pak pro samotnou prezentaci řešení. Ta pak nemůže být dostatečně cílená a v souladu s postoji klienta. Co klientům u obchodníků nejvíce chybí?

Jak odpovědět neúspěšnému žadateli o práci?

Manažer obchodního týmu musí mnohdy řešit i záležitosti, které mu nejsou osobně příjemné. Raději by sděloval pouze pozitivní zprávy. To však bohužel nemusí být vždy možné. Jak tedy odmítnout žadatele, který není pro námi hledanou pozici vhodný?

Záporka NE v našem rozhovoru

Nemáte chvilku? Nedáte si kávu? Nechtěl byste vyzkoušet náš nový výrobek? Nemámnedámnechci, děkuji. Začíná-li otázka obchodníka záporkou NE, záporná odpověď se zákazníkovi přímo nabízí – je tím prvním, co ho napadne, když naši otázku uslyší.

Plánování s novým obchodníkem

První týdny po nástupu nového obchodníka do společnosti jsou klíčové. Rozhodují o obchodníkově motivaci a o tom, jestli ve společnosti zůstane a jak bude produktivní. Není to jen manažer, kdo se v prvních týdnech utvrzuje, že vybral správně.

Demotivovaný obchodník

Vedete fungující obchodní tým s produktivními obchodníky, kteří mají dobré prodejní výsledky a adekvátní příjmy, ale přesto někteří zaujímají k týmu či společnosti negativní postoj? Jedním z důvodů demotivace může být fakt, že se obchodník necítí jako plnohodnotná součást firmy. Přečtěte si 3 tipy, jak této situaci předejít.