honza 1Zkušenosti

Honza získal teoretické základy k poradenské činnosti studiem Vyšší odborné školy Ekonomicko-právní a následně Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze. Studia zakončil státní závěrečnou zkouškou z psychologie, sociologie, pedagogiky a andragogiky.

Svoji profesní kariéru zahájil ve společnosti Eurotel (dnes Telefónica O2), kde se po devíti měsících stal služebně i věkově nejmladším zástupcem vedoucího na značkové prodejně. Následně ho zlákal jeden z významných zákazníků Eurotelu a Honza se přesunul do francouzské společnosti Legrand. Zde byl odpovědný za vedení obchodních zástupců v segmentu B2B. Za svůj největší úspěch v této firmě, která se věnuje výrobě a prodeji elektroinstalačního materiálu, považuje navýšení prodeje ve svěřeném regionu v roce 2009 o 12,3 %, když celý segment vykazoval pokles 8 %.

Po této pracovní zkušenosti byl Honza svým bývalým nadřízeným osloven, aby se účastnil projektu CORN ve společnosti Vodafone. Byla to nabídka, kterou nemohl odmítnout. V rámci tohoto projektu měl možnost účastnit se tvorby franchisového konceptu Vodafone. Účastnil se tvorby procesů, byl odpovědný za výběr franchisantů a následný proces otevírání prodejen, včetně náboru a výběru zaměstnanců. Za osm měsíců se mu podařilo otevřít 11 prodejen Vodafone. Svoje působení ve Vodafone zakončil Honza na pozici regionálního manažera. V ní byl odpovědný za výsledky a vedení 13 prodejen společnosti.

Poradenské činnosti se Honza věnuje od toku 2011. Zaměřuje se především na obchodní strategie, vedení prodejních týmů, úpravu odměňovacích systémů obchodníků a franchisingu.

Honza o sobě

V oblasti obchodu se pohybuji celý svůj pracovní život (13 let). Vždy jsem si zakládal na orientaci na zákazníka a také maximální výtěžnosti na obchodní případ. V rámci manažerské praxe a poradenské činnosti se pokaždé objevuji v „první linii“, prodávám, telefonuji a jednám s koncovými zákazníky. Zastávám názor, že pokud chceme po obchodnících, manažerech prodejních týmu nebo operátorech dodržování procesů a plnění plánů, pak musíme mít osobní zkušenost s jejich prací. Navíc jsem přesvědčený, že nejlepší a nejefektivnější způsob výuky  je vlastní příklad. Stejným způsobem přistupuji k přípravě tréninků. Nedovedu si představit, že bych vytvořil školení „od stolu“. Jen detailní znalost pracovní náplně účastníků kurzu a podrobná znalost zákazníka může vést k efektivnímu vzdělávání. To je moje cesta.

Motto: „Pokud nevím kam chci plout, pak mi není žádný vítr dost dobrý.“