ACAssessment Centrum jako výběrová metoda

Ačkoliv je Assessment Centrum (AC) poslední dobou poměrně oblíbená metoda pro výběr nových pracovníků, stává se, že tento pojem nikdo příliš nezná a nemá s touto metodou zkušenost. My tuto výběrovou metodu v ETON Business Consulting často a rádi využíváme, a proto bychom Vám ji rádi blíže představili.

V AC skupina pečlivě předvybraných uchazečů o pracovní pozici plní individuální i skupinové úkoly a případové studie; úlohy jsou pojaté tak, aby co nejlépe vystihovaly každodenní praxi činností, se kterými se bude uchazeč na nové pozici setkávat, s cílem, aby si je mohl s předstihem vyzkoušet. AC se využívá nejčastěji pro výběr uchazečů na pozice manažerské, obchodní, HR, marketingové, někdy také back-officové, apod.

Výběr pracovníků metodou AC s sebou přináší řadu výhod:

  • Pro firmu je to skvělá příležitost vidět uchazeče „v akci“ během zapojení do úloh z praxe a porovnat jejich výkony mezi sebou.
  • Pro uchazeče je to možnost seznámit se s budoucími nadřízenými či kolegy, podívat se do firmy, pozorovat firemní prostředí, vyzkoušet si nanečisto činnosti, úkoly a aktivity, se kterými se poté budou každý den setkávat, atd.
  • Pomůže firmě i uchazečům otestovat si kompetence důležité pro danou pozici – více o tomto tématu se dozvíte v článku od Martina Čuby.

AC může trvat několik málo hodin či celý den a výjimečně se najdou také firmy, které pořádají i vícedenní AC. My v ETONu dáváme přednost zhruba tříhodinovým AC, během kterých dokážeme uchazeče a jeho kompetence důkladně poznat. Naše úlohy jsou praktické, tj. modelují typické situace, do kterých se bude kandidát dostávat ve své práci v konkrétní firmě a které bude běžně řešit, žádné stavění kostiček, lepení věží apod.

O tom, jak proběhlo jedno z Assessment Center, na kterém naše společnost spolupracovala, se dočtete v blogovém článku na našem webu Spolupráce ETON Business Consulting na projektu UNI CHANCE.

Jednotlivým uchazečům o práci, které čeká AC, vzkazujeme: Nebojte se AC, není to strašák. Využijte výhod, které sebou přináší, a proplujte přes něj až ke se svému vysněnému pracovnímu místu.

Firmám vzkazujeme: Těší nás, že dokážeme vybrat výborné a kvalitní pracovníky. Pokud s výběrem chcete pomoci i Vy, ať již pomocí metody AC či jinak, obraťte se na nás.