Co klienti postrádají

Nedostatečná analýza klientských potřeb je špatným východiskem pro další fáze prodejního jednání, zejména pak pro samotnou prezentaci řešení. Ta pak nemůže být dostatečně cílená a v souladu s postoji klienta. Co klientům u obchodníků nejvíce chybí?

Plánování s novým obchodníkem

První týdny po nástupu nového obchodníka do společnosti jsou klíčové. Rozhodují o obchodníkově motivaci a o tom, jestli ve společnosti zůstane a jak bude produktivní. Není to jen manažer, kdo se v prvních týdnech utvrzuje, že vybral správně.