cycling-813910_640Trh práce se mění. Pokud firma před rokem zveřejnila inzerát na volné pracovní místo, přihlásily se desítky kandidátů. Dnes jich odpoví stěží jednotky. Ekonomika roste, podnikům se daří, nedostává se však vhodných nových kolegů. Běžné metody a zdroje náboru přestávají fungovat. Společnosti věnují stále větší úsilí, více času i nákladů tomu, aby získávaly, nabíraly a vybíraly nové zaměstnance a spolupracovníky. Mnohdy na úkor své hlavní činnosti, ve které jsou dobří a úspěšní, a která společnost živí a přináší zakázky. Často se také stává, že daná firma nemá přímo vyčleněného člověka na systematický nábor a výběr nových lidí, vč. mravenčí práce na sociálních profesních sítích, a chybí jí kapacity pro úspěšné získávání zaměstnanců.

Jak ušetřit čas i náklady současně? Jedním z řešení může být outsourcing personálních služeb, zejména těch, které souvisí se získáváním nových potenciálních zaměstnanců a spolupracovníků. Samozřejmě vždy tak, že poslední slovo ve výběru nového kolegy má zadávající společnost. Takováto služba se může firmě vyplatit i finančně. Příkladem může být společnost z oblasti služeb, které jsme za 6 měsíců pomohli obsadit 7 pozic vč. programátorů nebo projektových manažerů, tedy pozice, u kterých bývá běžně problém a jejichž obsazení trvá dlouho. Více než kdy jindy v dnešní době platí, že rychlejší vyhrává. Trh práce se za poslední měsíce značně zrychlil a dobří lidé jsou velmi rychle „pryč“. Platí, že čas jsou peníze.

Velkým přínosem bylo také to, že společnost mohla i nadále obchodně expandovat a získávat nové zakázky. Ve firmě se tak mohli věnovat činnostem, ve kterých jsou dlouhodobě dobří a které jim přinášejí výnosy a zisk. Právě externí společnost, která se specializuje na nábor a výběr vhodných kandidátů dokáže v této době díky svým zdrojům a kontaktům nalézt a pro firmy rychleji získat vhodné nové kolegy. Přidanou hodnotou může být též dlouhodobá spolupráce, kdy externí společnost firmu velmi dobře zná, včetně jejího předmětu podnikání, jejích zaměstnanců a vizí. Přínosem v rámci outsourcingu HR služeb může být také pomoc s adaptací nových kolegů a jejich rozvojem tak, aby byli noví spolupracovníci co nejdříve zorientovaní a pro společnost produktivní.